valstybės tarnautojas

valstybės tarnautojas
valstybės tarnautojas statusas T sritis Politika apibrėžtis Fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis tam tikrus viešojo administravimo darbus. Pareigybės skirstomos į karjeros, politinio (asmeninio) pasitikėjimo, įstaigų vadovų ir pakaitinių. Karjeros valstybės tarnautojas yra tarnautojas, priimtas į pareigas neterminuotam laikui ir turintis galimybę įgyvendinti teisę į karjerą valstybės tarnyboje. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas yra tarnautojas, priimtas į pareigas jį priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimų laikui arba kituose įstatymuose nustatytam laikui. Lietuvoje valstybės tarnautojų pareigybės yra 3 lygių (A, B, C) ir 20 kategorijų (20-a aukščiausia). 2006 duomenimis, Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos taikomos apytikriai 50 tūkst. dirbančiųjų, iš jų 22 259 buvo valstybės tarnautojai (21 319 karjeros, 478 politinio (asmeninio) pasitikėjimo, 462 įstaigų vadovai), 25 389 statutiniai valstybės tarnautojai (jiems galioja ne visos šio įstatymo normos). Remiantis Valstybės tarnybos įstatymu, valstybės politikai yra asmenys, išrinkti ar paskirti į Respublikos prezidento, Seimo pirmininko, Seimo nario, ministro pirmininko, ministro, savivaldybės tarybos nario, savivaldybės mero ir kitas pareigas. Valstybės politikai, valstybės tarnautojai ir kiti asmenys, atliekantys viešojo administravimo funkcijas, Lietuvoje vadinami pareigūnais. atitikmenys: angl. civil servant ryšiai: susijęs terminasvalstybės tarnyba

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • valstybės tarnautojas — statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis jam priskirtą viešojo administravimo veiklą. atitikmenys: angl. civil servant šaltinis Lietuvos Respublikos valstybės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pakaitinis valstybės tarnautojas — statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Valstybės tarnautojas, priimtas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • statutinis valstybės tarnautojas — statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis 1. Valstybės tarnautojas, priimtas į pareigas ir jas atliekantis pagal įstatymo patvirtintą statutą, turintis įstatymo suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus sau nepavaldžių asmenų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • karjeros valstybės tarnautojas — statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Valstybės tarnautojas, priimtas į pareigas neterminuotam laikui ir turintis galimybę Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka įgyvendinti teisę į karjerą valstybės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • politinio ar asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas — statusas Aprobuotas sritis valstybės tarnyba apibrėžtis Valstybės tarnautojas, priimtas į pareigas jį priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimų laikui. atitikmenys: angl. civil servant of political (personal)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybės tarnyba — statusas T sritis Politika apibrėžtis Visi valstybės tarnautojai arba visuma įvairių procesų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų veiklą. Modeliai: karjeros, reglamentuojamas teisės aktais; ir postų (pareigų), reglamentuojamas bendraisiais… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos tvarkytojo darbuotojas — statusas Aprobuotas sritis valstybės finansų sistemos apsauga apibrėžtis Valstybės institucijos ar įstaigos, kurios yra Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos tvarkytojos, valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybės tarnautojo atsparumo korupcijai tikrinimas — statusas Aprobuotas sritis korupcijos prevencija apibrėžtis Įstatymų įgaliotų pareigūnų veiksmai, kuriais tikrinama, ar valstybės tarnautojas yra atsparus korupcijai. šaltinis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 ir 5 straipsnių …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tarnautojas — ( is Plšk, Sk, us Grd, Krš), a smob. (1) 1. Ser, KŽ, Lpl, Jdr, Sk, Mšk, Sdb, Všk samdinys: Tarnautojai vedu buvom, susižanijom plikitelaičiai Rdn. Tarnautojai po klėtes liuob miegoti Trš. Eis dainiuodamys tie tarnautojai, visi dainiuodamys Žlb.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos naudotojas — statusas Aprobuotas sritis elektroniniai ryšiai apibrėžtis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojas ar pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”